SeniorStrike

Seniorstrike

Senior Strike er hjemmehørende i bowlinghallen BBC Bowling, Englandsvej 337, 2770 Kastrup.

Her spiller vi hver tirsdag ml. 10-11 og bagefter får vi en god snak og måske en lille forfriskning.

En gang om måneden spiller vi klubmesterskab, og når sæsonen er ved at være slut, tælles alle resultaterne sammen, dog minus det dårligste, hvorefter vinderen kåres.

Seniorstrike blev oprettet den 29. april 2002 og navnet blev forslået af Bent, tidligere, men savnet medlem.

Klubben har tidligere spillet på Bryggen, som skulle rives ned, og flyttede derfor til Tårnby Bowlingcenter, nu BBC Bowling.

Klubbens medlemmer skal være fyldt 60 år, dog med undtagelse af eventuelle yngre ægtefæller.

Seniorstrike har 3 venskabsklubber, Centrum bowling, P.E.B. fra Odense og Pilehaven, hvoraf den sidste også spiller i samme hal som os. Vi konkurrerer indbyrdes, besøger hinandens spillesteder og det har hyggelig sammen.

Har du spørgsmål, skriv eller ring til formanden, se kontaktmuligheder i menuen/bestyrelsen til venstre, eller mød op og se os i fuld vigør om tirsdagen..

Sponsorer: